Studentengroep Den Haag

Welkom

 

 

 

 

Amnesty International ook voor jou?

 

 

Wil jij dat wat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat door elke natie en burger gerespecteerd wordt? Dat burgers, regeringen en parlementen ertoe bijdragen dat zij zich aan de gedragsregels houden die in de UVRM worden beschreven?

 

Heeft Amnesty International als onafhankelijke en onpartijdige organisatie voor de rechten van de mens voor jou een belangrijke plaats en betekenis in je leven, ook tijdens je studie? 
 

Even in het kort: Amnesty richt zich met name op het recht op leven, op bescherming tegen marteling, op het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en op het recht om niet te worden gediscrimineerd.

 

Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om die schendingen tegen te gaan en te voorkomen. Centrale actiepunten van Amnesty International zijn:

* afschaffing van de doodstraf

* uitbannen van marteling

* stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door

  regeringen of politieke groeperingen

* vrijlaten van alle mensen die vastzitten alleen vanwege hun mening

  of overtuiging

* tegengaan van ernstige discriminatie op[ grond van politieke opvattingen, huidskleur,

   geslacht of seksuele oriëntatie

 

Klik hierop voor meer info over missie en werkwijze van Amnesty International

 

Wil je naast je studie een uur per week als vrijwilligervoor Amnesty in Den Haag besteden?  Wil je je inzetten voor de mensenrechten wereldwijd? Wil je andere studenten leren kennen met diezelfde passie? Wil je een ludieke actie in de binnenstad neerzetten? Maandelijks een film en debatmiddag organiseren? Een congres organiseren? Een collegezaal wakker schudden met nieuws over mensenrechtenschendingen die aan de kaak moeten worden gesteld? Wil je je protest over de hele wereld hoorbaar maken? Zou je deze website willen bijhouden?

 

Amnesty zoekt enthousiaste studenten die:

affiniteit hebben met het werk van Amnesty International

bereid zijn zich wekelijks een paar uur in te zetten;

bereid zijn samen te werken in een team;

maatschappelijk betrokken zijn;

de mentaliteit afspraak is afspraak hebben.

 

Wat zou een studentengroep van Den Haag van Amnesty International je kunnen bieden?

Gezelligheid!

Ruimte voor eigen creatieve inbreng;

Voldoening en uitdaging;

Ervaring.

 

 

 

 

 

 

Het Internationaal Strafhof 

 

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag is het enige permanente tribunaal voor de vervolging van personen voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide.
Het ICC is in 2002 opgericht. Inmiddels zijn 121 landen tot het Statuut voor een Internationaal Strafhof toegetreden. De Verenigde Staten, Rusland, Iran en Israël behoren tot de landen die het statuut nog niet ratificeerden. Het Strafhof maakt geen onderdeel uit van de Verenigde Naties maar werkt hier wel mee samen. Twee andere internationale tribunalen, die voor voormalig Joegoslavië en het Rwanda-tribunaal, zijn wel door de VN ingesteld. Het Internationaal Gerechtshof, dat ook in Den Haag is gevestigd, behandelt rechtsgeschillen tussen staten.

 

Een lijst met verdachten en aanklachten is opgesteld door experts en overhandigd aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag in de hoop dat de verdachten ooit kunnen worden vervolgd. Dat heeft David Crane, voormalig hoofdaanklager van het tribunaal van de Verenigde Naties voor Sierra Leone, tegen het Britse persbureau Reuters gezegd.

 
Behalve Assad en andere Syrische politici en militairen staan  leden van de strijdgroepen Jabhat al-Nusra en ISIS (Islamitische Staat in Irak en al-Sham) op de lijst. De lijst van de experts staat los van de verdachten van oorlogsmisdaden die VN-onderzoekers hebben aangedragen. Crane is één van de drie internationale topjuristen die duizenden foto's heeft onderzocht van gedode Syrische gevangenen die door een overloper met de codenaam Caesar het land uit waren gesmokkeld. De foto's kwamen in januari in de openbaarheid en veroorzaakten een schokgolf. De doden vertoonden sporen van marteling, moord en uithongering die als bewijs voor misdaden tegen de menselijkheid zouden kunnen dienen, zeiden de juristen.
 
 
Laatste update: 17-01-2015
door K. v.d. Berg
  • Laatste wijziging: 17 januari 2015.